Veelgestelde vragen

Hoe vertrouwelijk is de informatie die ik deel met OpenUp?

Informatie die je met ons deelt is heel vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim. Wij delen geen informatie zonder jouw expliciete goedkeuring, ook niet met je werkgever. Bij iPractice vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Klik hier om meer te lezen over onze privacybeleid (Zie: Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?)

Hoe lang duurt een programma van OpenUp?

Doorgaans duren onze programma's 8 tot 12 weken. Uiteraard staat het je te allen tijd vrij om eerder te stoppen, of juist langer door te gaan. Overleg met ons over de mogelijkheden.

Zijn er kosten aan verbonden om mee te doen?

Dat ligt eraan. Je mag een programma natuurlijk altijd zelf betalen. Als je via je werkgever bij ons komt, is je werkgever vaak bereid de kosten te voldoen. Met je werkgever hebben we in dat geval specifieke afspraken over de betaling. Neem met ons contact op om de kosten te bespreken.

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij iPractice vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze (toekomstige) cliënten.

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data rust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.

Je gegevens zijn van jezelf

 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben

 • Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen

 • Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening

 • Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen

 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten
   

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt

 • Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn

 • Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering

 • Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht

 • Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens
   

Wij werken in een beveiligde omgeving, en met betrouwbare partners

 • Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn

 • Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid

 • Wij hebben dataverwerkingsovereenkomsten afgesloten met al onze partners
   

Wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen

 • Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg

 • Onze processen sluiten zoveel mogelijk aan bij de NEN7510 standaard voor de zorg. Wij werken er hard aan om deze certificering te bemachtigen

Onze programma's

stress_group.png

Omgaan met stress

Het doel is om een gezond stressniveau te vinden waarbij je optimaal functioneert.

thinking_group.png

Anders leren denken

Door grip te krijgen op je gedachten pieker je minder en blijf je niet in cirkels denken.

leven_group.png

Leven hoe jij wil

Krijg handvatten om een meer bevredigend leven te leiden.