Onze voorwaarden

OpenUp.care is een initiatief van iPractice. In deze algemene voorwaarden is aangegeven onder welk voorbehoud OpenUp.care haar diensten aanbiedt.
 

Rechten en plichten van de cliënt
Per jaar heeft de cliënt recht op 3 OpenUp.care consults met een erkend psycholoog, met een maximaal tijdsbestek van 25 minuten per consult. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak.

 

Bescherming van privacy
De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Hiervoor verwijzen wij naar het privacy statement van iPractice. 

 

Beschikbaarheid

Clienten kunnen via www.openup.care contact opnemen met OpenUp.care voor het boeken van een consult. OpenUp.care is buiten kantooruren niet bereikbaar.
In crisissituaties kan door cliënt contact opgenomen worden met de (vervangende) huisarts of huisartsenpost. 

 

Kosten en vergoedingen
Aan een consult is geen vaste prijs verbonden. De cliënt ontvangt na afloop van het consult een link naar een online omgeving, waar een bedrag naar keuze gedoneerd kan worden. Deze betaling voldoet aan de gestelde vertrouwelijkheids- en veiligheidseisen. OpenUp.care biedt geen verzekerde zorg uit het basispakket. 

 

Aansprakelijkheid

  • De door OpenUp.care verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. OpenUp.care is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door de opdrachtgever. 

  • OpenUp.care is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat OpenUp.care is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding. 

  • Elke deelname aan een behandeling is voor eigen risico van de cliënt.

  • OpenUp.care is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade. 
     

Klachtenregeling
Is de cliënt ontevreden over onze diensten, dan hopen wij dat dit besproken kan worden. In eerste instantie wordt de klacht besproken met de betrokken psycholoog. Wanneer dit niet kan of lukt, kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris van iPractice. De klachtenfunctionaris is aangesteld via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De klachtenfunctionaris is zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van je klacht. Voor meer informatie zie www.lvvp.info of bel met (088) 234 1606.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos, zolang de gebruikte informatie niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. Informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

 

OpenUp is aangesloten bij

OpenUp.care is een initiatief van iPractice © 2020

Interessante artikelen, inzichten en tips ontvangen van OpenUp.care?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief - maandelijks in je mailbox. Bekijk ons archief